Thuật toán cho mọi người

Các thuật toán là một phần quan trọng của mỗi hộp công cụ lập trình. Trong thực tế nếu bạn là một lập trình viên, bạn sử dụng các thuật toán hàng ngày ngay cả khi bạn không thông báo.

Một thuật toán là một tập hợp các quy tắc và biến đổi được áp dụng cho một cấu trúc dữ liệu cụ thể. Vì vậy, mọi thứ bạn làm với mã của bạn sẽ kết thúc bằng một thuật toán.

Vì vậy, những gì các vấn đề lớn với các thuật toán? Tại sao rất nhiều sự cường điệu về họ?

Các ứng dụng tốt đang tác động đến thế giới ngày nay và các ứng dụng là một loạt các thuật toán để thực hiện một mục đích. Vì vậy, nó bình thường rằng các ứng dụng được công nhận nhiều hơn sẽ thấy các thuật toán của họ được ca ngợi trên phương tiện truyền thông.

Bạn muốn biết làm thế nào để sử dụng các thuật toán để giải quyết các thách thức phức tạp? Theo tôi cùng.

Don lồng phát minh lại bánh xe

Kỹ thuật phần mềm là một lĩnh vực rất gần đây. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn có đủ năm để tìm thấy những thách thức thường xuyên trên đường đi. Sắp xếp, tìm kiếm, băm tất cả đã trở thành một phần của các ngôn ngữ lập trình được tích hợp sẵn trong thư viện. Nhưng nó không kết thúc ở đây.

Có rất nhiều thư viện miễn phí với các thuật toán khác. Mật mã học, máy học, toán học, vật lý, bạn đặt tên cho nó. Chúng tôi có các thuật toán tiên tiến được thử nghiệm, tối ưu hóa và sẵn sàng để sử dụng. Vậy tại sao lại phát minh lại bánh xe? Nó tốt hơn để biết sự tồn tại của họ và sử dụng chúng khi cần thiết.

Chia một cuộc chinh phục

Vì vậy, bạn có một thách thức lớn để giải quyết, một cái gì đó không phổ biến và rất cụ thể. Làm thế nào để tiếp cận điều này? Chia một cuộc chinh phục để giải cứu. Nếu bạn đọc các bài viết trước, bạn biết rằng tôi đặc quyền dễ đọc hơn hiệu suất.

Đôi khi trong hiệu suất thuật toán là một yêu cầu. Ngay cả trong tình huống này, nó rất quan trọng để chú ý đến khả năng đọc. Vì vậy, chia thuật toán của bạn thành các hàm nhỏ và đặt tên cho chúng phù hợp. Sau đó, bạn có thể sử dụng chức năng này như các mảnh ngữ nghĩa.

Sách hay về thuật toán

Tiếp theo tôi sẽ liệt kê 5 cuốn sách có thể giúp bạn phát triển kỹ năng của mình về chủ đề này.

Cuốn sách này dạy các kỹ thuật để thiết kế và phân tích hiệu quả của các thuật toán.

Cuốn sách này là gần đây và dạy cho bạn cách các thuật toán phổ biến hoạt động. Rất dễ đọc mà ngay cả những người đọc không có kỹ thuật cũng có thể hiểu chúng.

Một cách tiếp cận praticall để cấu trúc dữ liệu và thuật toán.

Cuốn sách này tập trung vào lý thuyết đồ thị và thuật toán.

Cuốn sách này bao gồm các cấu trúc dữ liệu và thuật toán với cách tiếp cận dễ dàng và thú vị bằng cách sử dụng các mẫu, phân tích và câu hỏi phức tạp.

Tôi hy vọng bạn thích bài viết này, vui chơi với các thuật toán và giữ bình tĩnh.

Kẻ ngu ngốc