Ngay cả AI tốt nhất để phát hiện tin tức giả vẫn còn khủng khiếp

Có thể tự động xác định các nguồn tin tức đáng ngờ - nhưng chúng tôi sẽ cần nhiều dữ liệu hơn

Vẫn từ một hình ảnh động của bà Tech

Bởi Karen Hao

Khi giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg hứa với Quốc hội rằng AI sẽ giúp giải quyết vấn đề tin tức giả mạo, ông đã tiết lộ rất ít về cách thức. Mới…