Về sự chuyên chế, chủ nghĩa dân túy - và cách tốt nhất để đáp ứng ngày hôm nay

Một trích đoạn cuốn sách và cuộc phỏng vấn với Madeleine Albright, cựu Ngoại trưởng Mỹ và là tác giả của cuốn Fascism: A Cảnh báo

Ảnh: FPG / Lưu trữ hình ảnh / Hình ảnh Getty

Bởi K.N.C. & A.L.

Madeleine Albright là nữ Ngoại trưởng đầu tiên của Mỹ, từ năm 1997 đến 2001. Sinh ra ở Prague, Tiệp Khắc, người trẻ tuổi