Công nghệ mang đến điều tồi tệ nhất trong chúng ta. Điều gì nếu nó được thiết kế để mang lại điều tốt nhất?

Tristan Harris, người đồng sáng lập Trung tâm Công nghệ Nhân đạo, muốn thúc đẩy các công ty công nghệ suy nghĩ lại về cách họ thao túng người dùng

Ảnh: Robin Worrall / Bapt

Bởi Adele Peters