60 khoảnh khắc ngớ ngẩn nhất trong Tech 2018

Có lẽ sẽ dễ dàng hơn khi liệt kê những điều đã xảy ra mà Người sói kỳ lạ, lúng túng và / hoặc không may

Ảnh: Manuel Breva Colmeiro / Khoảnh khắc / Hình ảnh của Getty

Tác giả Harry McCracken

Hãy nói về điều đó: Khi lập hồ sơ về ngành công nghiệp công nghệ, những sai lầm trong năm nay, nó đã lôi cuốn để phóng to Facebook và để nó ở đó. Công ty có Lọ