Trả lương cao nhất và được nghĩ nhiều nhất sau khi có việc làm cho sinh viên mới ra trường và tự do

Các khảo sát mới của Glassdoor và Upwork mô tả các kỹ năng thanh toán tốt nhất và được tìm kiếm nhiều nhất cho sinh viên mới tốt nghiệp và dịch giả tự do. Đọc nó đầu tiên ở đây.

Ảnh: Brooke Cagle / Bapt

Bởi Jon Younger