Bapt Quý: Tốt nhất 2018 | Mùa xuân

Ghi nhận những đóng góp đặc biệt được thực hiện bởi cộng đồng Bapt từ tháng 4 năm 2018 - tháng 6 năm 2018.

Trong 90 ngày qua, 106.660 bức ảnh đã được đóng góp bởi 21.644 nhiếp ảnh gia trên Bapt. Những bức ảnh này đã được nhìn thấy gần 3 tỷ lần và được tải xuống hơn 14 triệu lần.

Hôm nay, chúng tôi nhận ra những đóng góp đặc biệt được thực hiện bởi các thành viên cộng đồng Bapt, những người đã giúp biến điều này thành có thể trong Bapt Quarterly: Best of 2018 của chúng tôi | Bộ sưu tập xuân.

Biên tập lựa chọn: Ảnh của năm 2018 | Mùa xuân

25 bức ảnh khiến chúng tôi phải đi. Biên tập lựa chọn: Ảnh của năm 2018 | Mùa xuân

Theo thứ tự bảng chữ cái…

 1. Andre Benz: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 2. Trang phục Andreas: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 3. Ardhy Sapanca: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 4. Biel Morro: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 5. Daiga Ellaby: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 6. Elijah O hèDonell: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 7. Eugenia Maximova: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 8. Ishan @seefromthesky: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 9. Jack Anstey: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 10. Javier García: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 11. Joshua Earle: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 12. Joshua Fuller: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 13. Karina Vorozheeva: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 14. Kento Iemoto: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 15. Luke Stackpoole: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 16. Mahir Uysal: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 17. Max Bender: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 18. Nicolas Moscarda: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 19. Parker Amstutz: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 20. Pawel Szvmanski: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 21. Ray Hennessy: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 22. Roland Lösslein: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 23. Sam Wermut: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 24. Steve Roe: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân
 25. Velizar Ivanov: Ảnh đẹp nhất 2018 | Mùa xuân

Biên tập viên Lựa chọn: Nhiếp ảnh gia năm 2018 | Mùa xuân

25 nhiếp ảnh gia được chọn vì khả năng chụp ảnh ấn tượng. Biên tập viên Lựa chọn: Nhiếp ảnh gia 2018 | Mùa xuân

Theo thứ tự bảng chữ cái…

 1. Aiony Haust
 2. Má má
 3. Casey H Corner
 4. Cédric Klei
 5. Daiga Ellaby
 6. Daria Kopylova
 7. Eberhard Grossgasteiger
 8. Iswanto Arif
 9. Izuddin Helmi Ad Nam
 10. Van Joel
 11. Kyle Cottrell
 12. Kyle gác xép
 13. Luke Stackpoole
 14. Mihai Stefan
 15. MonikaGrabkowska
 16. Oliver Sjöström
 17. Pierre Châtel-Innocenti
 18. Túp lều
 19. Steve Roe
 20. Sylvie Tittel
 21. Thomas Young
 22. Tom Grimbert
 23. Tyler Nix
 24. Willian Justen de Vasconcellos
 25. Yiran Đinh

Biên tập viên Lựa chọn: Nhiếp ảnh gia mới Chúng tôi yêu thích năm 2018 | Mùa xuân

25 nhiếp ảnh gia mới mà chúng tôi yêu thích đã tham gia vào giữa tháng 4 - tháng 6 năm 2018. Biên tập viên Lựa chọn: Những nhiếp ảnh gia mới mà chúng tôi yêu thích năm 2018 |

Theo thứ tự bảng chữ cái…

 1. Trinkaus
 2. Carloamín Gremler
 3. Daria Kopylova
 4. David Becker
 5. Federico Gutierrez
 6. Floris Jan-roelof
 7. Gage Walker
 8. Gleb Makarov
 9. Thịt nướng Edouard
 10. Fillem tháng một
 11. Jayson Hinrichsen
 12. John Westrock
 13. Josh Carter
 14. Justin Aikin
 15. Kendal James
 16. Kyle Cottrell
 17. Laura Marques
 18. Mikayla Herrick
 19. Nicolas Leclercq
 20. Parker Amstutz
 21. Ryan Jacobson
 22. Steven Erixon
 23. Sylvie Tittel
 24. Xuân Nguyên
 25. Đăng ký

25 ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 | Mùa xuân

25 bức ảnh được gửi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018 và được xem hơn 85 triệu lần. 25 hình ảnh được xem nhiều nhất năm 2018 |

 1. Tevin Trinh: Ảnh được xem nhiều nhất (5.210.878 lượt xem)
 2. Matthew Cabret: Ảnh được xem nhiều nhất (4.002.977 lượt xem)
 3. John Westrock: Ảnh được xem nhiều nhất (3.999.890 lượt xem)
 4. Jordan Heath: Ảnh được xem nhiều nhất (3.885.451 lượt xem)
 5. Eric Muhr: Ảnh được xem nhiều nhất (3.638.361 lượt xem)
 6. Jordan Steranka: Ảnh được xem nhiều nhất (3.609.221 lượt xem)
 7. John Westrock: Ảnh được xem nhiều nhất (3.605.818 lượt xem)
 8. Ryan Vitter: Ảnh được xem nhiều nhất (3.549.109 lượt xem)
 9. Barth Bailey: Ảnh được xem nhiều nhất (3.512.696 lượt xem)
 10. Owen Rupp: Ảnh được xem nhiều nhất (3.507.191 lượt xem)
 11. Paulius Dragunas: Ảnh được xem nhiều nhất (3.330.582 lượt xem)
 12. Kym: Ảnh được xem nhiều nhất (3.323.773 lượt xem)
 13. Hasan Almasi: Ảnh được xem nhiều nhất (3.297.931 lượt xem)
 14. Quino Al: Ảnh được xem nhiều nhất (3.213.912 lượt xem)
 15. David von Diemar: Ảnh được xem nhiều nhất (3.179.871 lượt xem)
 16. Nick Fewings: Ảnh được xem nhiều nhất (3.127.827 lượt xem)
 17. Federico Bottos: Ảnh được xem nhiều nhất (3.101.407 lượt xem)
 18. Ashim DỉSilva: Ảnh được xem nhiều nhất (3.087.254 lượt xem)
 19. Kyle Cottrell: Ảnh được xem nhiều nhất (3.075.968 lượt xem)
 20. Gleb Makarov: Ảnh được xem nhiều nhất (3.074.375 lượt xem)
 21. Art by Lønfeldt: Ảnh được xem nhiều nhất (3.072.611 lượt xem)
 22. Fausto García: Ảnh được xem nhiều nhất (3.040.093 lượt xem)
 23. Krisztina Kovari: Ảnh được xem nhiều nhất (3.038.022 lượt xem)
 24. Jamie Davies: Ảnh được xem nhiều nhất (3.025.066 lượt xem)
 25. Lance Asper: Ảnh được xem nhiều nhất (2.974.868 lượt xem)

25 ảnh được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Mùa xuân

25 bức ảnh được gửi từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018 và được tải xuống hơn 514.000 lần. 25 bức ảnh được tải về nhiều nhất năm 2018 |

 1. Jordan Steranka: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (30.945 lượt tải)
 2. Reinis Birznieks: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (29.378 lượt tải)
 3. Matthew Cabret: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (27.786 lượt tải)
 4. John Westrock: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (26.163 lượt tải)
 5. Ashim D hèSilva: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (24.628 lượt tải xuống)
 6. Chutternap: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (23.836 lượt tải xuống)
 7. Paul Morris: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (23.783 lượt tải)
 8. Barth Bailey: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (22.062 lượt tải)
 9. Jonatan Pie: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (21.844 lượt tải)
 10. Eberhard Grossgasteiger: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (20.523 lượt tải xuống)
 11. Quino Al: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (20.196 lượt tải)
 12. Ricardo Rocha: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (19.940 lượt tải)
 13. David von Diemar: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (18.988 lượt tải)
 14. Samuel Scrimshaw: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (18.972 lượt tải xuống)
 15. Jordan Heath: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (18.562 lượt tải)
 16. Miguel Bruna: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (18.121 lượt tải)
 17. Rawpixel: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (17.976 lượt tải xuống)
 18. Dennis Alvear Perez: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (17.356 lượt tải)
 19. Fabrizio Conti: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (17.005 lượt tải xuống)
 20. Jason Leung: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (16.606 lượt tải xuống)
 21. Josh Spiers: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (16.583 lượt tải)
 22. Paulius Dragunas: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (16.488 lượt tải xuống)
 23. Krisztina Kovari: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (16.041 lượt tải xuống)
 24. John O hèNolan: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (15,588 lượt tải xuống)
 25. Will Turner: Ảnh được tải xuống nhiều nhất (15,559 lượt tải xuống)

25 nhiếp ảnh gia được tải xuống nhiều nhất năm 2018 | Mùa xuân

25 nhiếp ảnh gia đã gửi những bức ảnh được tải xuống nhiều nhất trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2018. 25 nhiếp ảnh gia được tải xuống nhiều nhất năm 2018 |

 1. Rawpixel: 814.595 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 2. Annie Spratt: 166.486 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 3. Chutternap: 112.930 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 4. Eberhard Grossgasteiger: 106.768 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 5. Flipboard: 88.567 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 6. John Westrock: 84.462 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 7. Luke Stackpoole: 76.900 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 8. Toa Heftiba: 64.913 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 9. Jason Leung: 54.463 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 10. Casey Horner: 51.880 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 11. Tyler Nix: 51.313 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 12. Sharon McCutcheon: 50.005 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 13. Tim Mossholder: 48.700 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 14. Andre Benz: 45.811 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 15. Bernard Hermant: 43.901 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 16. Jordan Steranka: 43.788 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 17. Danh mục suy nghĩ: 43.514 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 18. Art by Lønfeldt: 43.340 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 19. Yiran Đinh: 42.754 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 20. Simone Hutsch: 42.446 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 21. Steve Roe: 41.661 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 22. Artem Bali: 40.928 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 23. Joshua Fuller: 40.128 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 24. Jakob Owens: 39.769 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân
 25. Charles Deluvio: 38.534 lượt tải trong năm 2018 | Mùa xuân

Biên tập viên Lựa chọn: Thành viên cộng đồng năm 2018 | Mùa xuân

25 thành viên cộng đồng được chọn vì những đóng góp đặc biệt của họ để cải thiện cộng đồng Bapt. Tiêu chí bao gồm việc tạo ra các bộ sưu tập ảnh hữu ích, vô địch phong trào chụp ảnh mở và / hoặc hỗ trợ cộng đồng theo cách tích cực.

Theo thứ tự bảng chữ cái…

 1. Andy Holmes
 2. Conor Luddy
 3. David Klein
 4. David Clode
 5. Jackie Ramirez
 6. James và Carol Lee
 7. Jess Watters
 8. Joanna Kosinska
 9. Josh Ness
 10. Joshua Earle
 11. JP Valery
 12. Manu Schwendener
 13. Martin Adams
 14. Mika Matin
 15. Michael Kilcoyne
 16. Hà Lan
 17. Nick Fewings
 18. Nik Jones
 19. Patrick Tomasso
 20. Scott Webb
 21. Susan Hunsinger
 22. Susan Wilkinson
 23. Tim Mossholder
 24. Tim Trad
 25. Willian Justen de Vasconcellos

Cảm ơn rất nhiều đến mọi thành viên của cộng đồng. Nó thực sự là một vinh dự được xây dựng cho bạn và để phát triển cộng đồng đáng kinh ngạc này với tất cả các bạn.

Nhóm Bapt