Bài viết

Đây là bí mật duy nhất để trở thành người giỏi nhất ở bất cứ điều gì: Sức mạnh của Ít Không ngừng theo đuổi ít hơn nhưng tốt hơn
Đăng trên 18-12-2019
Khi năm tốt nhất của bạn bắt đầu sai Và phải làm gì về nó. Ba xung để tránh. Ảnh đẹp nhất từ ​​trước đến nay 2018 của Debbie Lefever
Đăng trên 09-12-2019
Mục đích chính của đánh giá hiệu suất là chính xác những gì nó nghe như: Nó là cơ hội cho chủ nhân của bạn nói cho bạn biết bạn làm như thế nào. Nhưng trong khi ngồi xuống hàng quý hoặc hàng năm chắc ...
Đăng trên 22-10-2019
Cách tốt nhất để vượt qua sự từ chối Đau lòng xảy ra với tất cả chúng ta, và nó có thể là một cơ hội tuyệt vời để phát triển. Qua Pexels.com
Đăng trên 19-09-2019
Những cuốn sách hay nhất tôi đọc năm 2017 2017 là năm đọc tốt nhất của tôi. Đó cũng là năm đầu tiên tôi đã đặt mục tiêu đọc sách. Tôi nhận thấy một xu hướng trong bản thân mình khi tôi có một số lượn...
Đăng trên 12-09-2019