Bài viết

Đây là bí mật duy nhất để trở thành người giỏi nhất ở bất cứ điều gì: Sức mạnh của Ít Không ngừng theo đuổi ít hơn nhưng tốt hơn
Đăng trên 18-12-2019
5 chiến thuật được sử dụng bởi các đối số thụ động-xâm lược (và các hình thức phòng thủ tốt nhất) Chúng ta thường thấy mình trong tình huống sau đây, khi nói đến một cuộc thảo luận hoặc tranh luận: c...
Đăng trên 27-09-2019
Từ Zoloft trở thành cá voi: Câu chuyện một người đàn ông. Trong khi tôi không nhớ ngày chính thức, thì tình cờ đã xảy ra, trong phần lớn cuộc đời tôi, tôi đã rất gần như là một yo yo tình cảm. Đi lên...
Đăng trên 05-09-2019